Haberler & Duyurular

Turizm alan�nda T�keticilerin g�venini kazanan Turhande Turizm, T�ketici Kalite �d�l�ne lay�k g�r�ld�...

20 May�s ��k��l� 2 Gece 3 G�nl�k Suriye K�lt�r Turu

19 May�s Tatilinde Suriye L�bnan �rd�n Turu i�in rezervasyonlar�m�z devam ediyor.

Ortado�u Gezisi Bizim ��imiz...

Ortado�u Turlar�n' da Turhande' den bir ilk daha...

Men�

   GAZ�ANTEP ARA� K�RALAMA
turhande tursab

YURT DI�I TURLAR

24 Haziran 3 Gece 4 G�n Suriye Turlar�

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Gaziantep-Humus-Palmyra-�am-Maloula-Hama-Halep-Gaziantep

269 EURO

Tarih : 19.05.2010

Detay ve Rezervasyon ��in T�klay�n�z

24 Haziran 3 gece 3 g�n Palmyral� Suriye Turu

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Halep, Palmyra, Humus, �am, Hama, Halep

199 EURO

Tarih : 13.05.2010

Detay ve Rezervasyon ��in T�klay�n�z

30 Haziranda 4 Gece 4 G�n Beyrut Turu

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Tripoli, Beyrut, Lazkiye, Halep

399 USD

Tarih : 30.06.2010

Detay ve Rezervasyon ��in T�klay�n�z

30 Haziran 4 Gece 5 G�n L�bnan Turu

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Suriye-Humus-�am-Malula-Palmira-Hama-Halep-Gaziantep-Suriye Turlar�

490 USD

Tarih : 30.06.2010

Detay ve Rezervasyon ��in T�klay�n�z

�rd�n Turu (19 Haziran 6 g�n 6 gece �rd�n Turu)

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

�am,Maloula,�rd�n, Amman, L�t G�l�,Petra,Busra,Palmyra,Halep

475 EURO

Tarih : 19.06.2010

Detay ve Rezervasyon ��in T�klay�n�z

L�bnan (Beyrut)-Suriye-�rd�n Turu (17 Temmuz ��k��l�)

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Halep, Tripoli, Beyrut, �am, Palmyra, Hama, Humus, Amman, Petra

650 EURO

Tarih : 17.07.2010

Detay ve Rezervasyon ��in T�klay�n�z

YURT ��� TURLAR

Gaziantep ��k��l� �anakkale - Bursa Turu

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Gaziantep-Adana-Ankara-Bursa-�anakkale

Detay ve Rezervasyon i�in T�klay�n�z

G�neydo�u Anadolu Gezisi

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Gaziantep-�anl�urfa-Mardin-Hasankeyf

Detay ve Rezervasyon i�in T�klay�n�z

30 Haziran 2 Gece 3 G�n G�neydo�u �nan� ve K�lt�r Turu

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Gaziantep Birecik �anl�urfa Mardin D�yarbak�r

420 TL

Tarih : 19.06.2010

Detay ve Rezervasyon i�in T�klay�n�z

Karadeniz Turu

Tur Detaylar� i�i T�klay�n�z

Gaziantep, Erzurum, Trabzon, Rize

Detay ve Rezervasyon i�in T�klay�n�z

 

Powered By index tasarim
index tasar�m